Home

บริษัท รีนัล เซิร์ฟ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ นำเข้า จัดจำหน่าย และผลิตเครื่องมือแพทย์ทางด้านโรคไตอย่างครบวงจร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และยาอีกหลายชนิด

 

งานด้านบริการ บริษัท รีนัล เซิร์ฟ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ ติดตั้ง

และดูแลบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ทางการแพทย์ เรามีผลงานการออกแบบ

และติดตั้ง ในหน่วยไตเทียม หน่วยจ่ายกลาง ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล และโรงงานยาชั้นนำต่างๆ

รวมทั้งมีบริการ ให้การฝึกอบรมด้านการพยาบาลให้แก่ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

      

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา  
  น้ำยาล้างไตสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   Disinfectant (สารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อ)
  RO Mobile (เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ขนาด 100 ลิตรต่อชม.)
  Blood Line (สายส่งเลือด)
  Spare Parts สำหรับระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
  AV Fistula
  Heparin (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด)
  IV set
  Infusion Pump
  BP Monitor
  เครื่องมือแพทย์ อื่นๆ
  EKG Monitor

 

      

 ด้านบริการ
  ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
  การ Coring และ Scan พื้นคอนกรีต
  การฝึกอบรมด้าน วิศวกรรมระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ทางการแพทย์ 
   (Water Treatment Engineering)
  บริหารจัดการศูนย์ไตเทียม
  การฝึกอบรม การปฐมพยาบาล และปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
   (First Aid and Basic Life Support Workshop)
  การกู้ชีพในสภาวะวิกฤติ (CPR: Cardiopulmonary Resuscitation)

            

  • Template (2).jpg
   น้ำยาล้างไตที่ใช้สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมภายใต้ชื่อ Dmix ยกระดับมาตรฐานใหม่ในประเทศไทย โดยใช้มาตรฐานสากล ISO 13958 ควบคุมการผลิตน้ำยาล้างไตโดยเฉพาะ บริษัท รีนัล เซิร์ฟ ย...
  • Slide13.JPG
   บริษัท รีนัล เซิร์ฟ เป็นผู้ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ในโรงพยาบาล หน่วยไตเทียม และในอุตสาหกรรทางการแพทย์ เรามีทีมวิศวกร เภสัชกร และแผนก R&D ที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ...

 

 

 

ผลงานการติดตั้งระบบ Water Treatment บางส่วน

 

 

โรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร ติดตั้งระบบน้ำ  Ultra-Pure Water ชนิด Semi-Direct Feed

ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน แบบอัตโนมัติ (Heat Exchanger) ขนาด 1,500 และ 1,000 ลิตรต่อชั่วโมง

(Double Pass RO) และติดตั้งท่อจ่ายน้ำบริสุทธิ์ แบบ Hybrid โดยใช้ท่อ PEX ที่สามารถดัดโค้งงอ

ได้ตามสภาพพื้นที่ และมีความยาวมากพอโดยไม่มีการตัดต่อท่อ เพื่อลดการหลุด รั่วของข้อต่อ

สำหรับติดตั้งบนฝ้า ในส่วนด้านล่างติดตั้งด้วยท่อ Stainless 316L เชื่อมท่อด้วยวิธีพิเศษ Orbital

Welding ปราศจากข้อต่อเกลียวทั้งระบบ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างท่อทั้งสองชนิด

 

 

หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ติดตั้งระบบน้ำ Purified Water ชนิด Semi-

Direct Feed ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน แบบอัตโนมัติ (Heat Exchanger) ขนาด 2,000 ลิตรต่อชม. และ

เดินท่อจ่ายน้ำบริสุทธิ์ด้วย วัสดุ Stainless 316L เชื่อมท่อด้วยวิธีพิเศษ Orbital Welding ปราศจาก

ข้อต่อเกลียวทั้งระบบ และหุ้มฉนวนป้องกันการเกิด Heat Loss ขณะฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยเป็นการ

เดินท่อที่ไม่มีเฟอร์เจอร์ปิดบัง และไม่ขึ้นไปซ่อนบนฝ้า ซึ่งเป็นความต้องการของโรงพยาบาล ทำให้

การติดตั้งท่อต้องทำอย่างระมัดระวัง และเป็นระเบียบสวยงาม

 

 

หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลรามคำแหง ติดตั้งระบบน้ำ Double Pass RO ฆ่าเชื้อด้วยระบบ Ozone สามารถ

ตั้งเวลาฆ่าเชื้อได้ตามต้องการ ซึ่งรพ.ตั้งเวลาฆ่าเชื้อด้วย Ozone สัปดาห์ละครั้ง โดยติดตั้งตั้งแต่ปี 2012

ปัจจุบันคุณภาพน้ำยังอยู่ในระดับ Ultra Pure มีผลการตรวจเชื้อ Bacteria น้อยกว่า 0.1 CFU/ml. และ

Endotoxin น้อยกว่า 0.03 EU/ml. และเป็นที่แรกในประเทศไทยที่เดินท่อ Stainless 316L และ

เชื่อมท่อแต่ละจุดด้วยวิธีพิเศษตามมาตรฐานโรงงานยา (Enclosed Orbital Welding Head) 

โดยวัดแนวเชื่อทั้งด้านนอก และด้านใน ตามมาตรฐาน American Welding Society 

รวมทั้งการออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Water Purification)

เราใช้มาตรฐาน ISPE: International Society for Pharmaceutical Engineering Techniques

มาใช้ในทุกองค์ประกอบ จึงได้เป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับหน่วยไตเทียม

 

 

 
 

โรงพยาบาลชลบุรี เป็นการติดตั้งระบบน้ำ RO แบบ Double Pass ชนิด Semi-Direct Feed

ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของ รีนัล เซิร์ฟ และใช้วิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแบบอัตโนมัติ (Heat Exchanger)

ทำความร้อนได้มากกว่า 80 องศาเซลเซียส

 

 

 

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี เป็นอีก รพ.ที่ให้ความเชื่อมั่นกับระบบ Semi-Direct Feed แต่ที่แตกต่าง

คือ การใช้ท่อ PEX: Cross-linked polyethylene สำหรับจ่ายน้ำ RO ซึ่งคุณสมบัติของท่อ PEX

คือ การทำให้ท่อพลาสติกมีความเรียบมากขึ้น และสามารถทนความร้อนได้ถึง 100 องศาเซลเซียส

จึงสามารถใช้กับระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนได้

บริษัท รีนัล เซิร์ฟ ยังได้ออกแบบชุดข้อต่อ Stainless 316L

ให้สามารถใช้ร่วมกับท่อ PEX และให้เหมาะสมกับการใช้งานในทางการแพทย์ได้

 

พื้นที่ติดตั้งมีอย่างจำกัดมาก

 

 

 

Siemens Healthcare ติดตั้งระบบน้ำ RO - DI ในห้องปฏิบัติการ Laboratory Diagnostics

ตามมาตรฐาน ASTM D1193-91           

 

         

 

 

 

 • ระบบน้ำ RO แบบ Mobile

 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9

 • โรงพยาบาลภูมิพลฯ RO Mobile สำหรับเครื่องไตเทียม 2 เครื่อง

 • โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ

 • โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนก ICU

Visitors: 191,095