RO Mobile


คุณลักษณะเฉพาะเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่


ความสามารถในการผลิตน้ำบริสุทธิ์                          

100 ลิตรต่อชั่วโมง (โดยประมาณ) สำหรับเครื่องไตเทียม 2 เครื่อง

แรงดันน้ำบริสุทธิ์ขาออก                                       

2 bar (30 PSI) โดยประมาณ

เครื่องวัดแสดงค่าความนำไฟฟ้า                             

ย่านในการวัดค่าน้ำบริสุทธิ์ 0 - 199 µS/cm ± 5%

กำลังไฟฟ้า                                                       

300 Watt หรือ 375 VA (โดยประมาณ)

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่                                           

220 – 230 Volt/50 Hz

ความดังของเสียงขณะทำงาน                                

น้อยกว่า 70 dB (ที่ระยะห่าง 1 เมตร)

ระบบควบคุมทางไฟฟ้า                                        

หน้ากากเป็นแบบสวิชท์กด

สายจ่ายน้ำบริสุทธิ์เข้าเครื่องไตเทียม                       

มีวาล์วหยุดน้ำอัตโนมัติ

   

Visitors: 191,093