แผนก Supply

                   

ลำดับ รายละเอียด
1 Autoclave HI Speed (200 L.)
2 Autoclave (54 L)
3 Autoclave HI VAC II(370 L)
4 Autoclave HI VAC II(542 L)
5 Autoclave HI VAC II(890 L)
6 Autoclave HI VAC CAD (365L.)
7 Autoclave HI VAC II(542 L)
8 Ultrasonic Cleanner 22 L
9 Ultrasonic Cleanner 30 L
10 Cart (รถเก็บเครื่องมือ GI.Scope)
11 Cabinet 6 Holder (ตู้เก็บเครื่องมือ GI.Scope)
12 Cabinet  8 Holder (ตู้เก็บเครื่องมือ GI.Scope)
13 Cart (รถเก็บเครื่องมือ GI.Scope)
Visitors: 195,741