ห้องผ่าตัด

                   

ลำดับ รายละเอียด
1 เตียงผ่าตัด ระบบไฟฟ้า (Operating Table Electric)
2 Operating Lamp (โคมไฟผ่าตัด) 2 โคม / ชุด 
  (100,000 x 160,000 LUX) หลอดไฟ Halogen   
3 Lamp Head Double Yoke ชนิด 2 โคม/ชุด (160,000 x 160,000 Lux)
4 Mobile Lamps ชนิดตั้งพี้น  (100,000 Lux)
5 Operating Lamps ชนิด ติดผนัง (100,000 Lux)
6 Examination Lamp (35,000 Lux)
7 Merilux X3 CM Duo 2 x 360 ° Operation Lamp ติดเพดาน  
  (100,000 x 100,000 Lux)
8 Examination Lamp ติดเพดาน  (35,000 Lux)
9 Focus Handle for LED light, Sterizable Plastec
Visitors: 191,091