แผนกสูตินรี

                   

ลำดับ รายละเอียด
1 Electric multi-purpose obstetric table (เตียงคลอด)
2 Electric multi-purpose obstetric table (เตียงคลอด)
3 Gynecology disease examine and operation table (เตียงตรวจสูตินรี)
4 Gynecology disease examine and operation table (เตียงตรวจสูตินรี)
5 Colposcope กล้องส่องตรวจทางสูตินรีเวช (Argentina)
6 Dual Fetal Monitor LCD display (Korea)
7 Desk top Fetal Doppler (Korea)
8 Handheld Doppler (Korea)
Visitors: 191,095