การทำ Passivation


การติดตั้งท่อ Stainless สำหรับระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ โดยหลังการติดตั้งท่อแล้ว

จะต้องมีการตกแต่งผิวโลหะด้วยวิธีการ Passivation เพื่อลบรอยเชื่อม และ

การ Passivation ยังสามารถช่วยเคลือบผิวท่อด้วยชั้น Passive Film

เพื่อลดการกัดกร่อน และทำให้ผิวท่อเรียบลื่น 

 

คำจำกัดความของการทำ Passivation ของ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ และ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์

 

Passivation คือ เป็นกระบวนการ Treatment ผิวโลหะหลังจากการเชื่อม กลึง เจียรนัย

ตบแต่งขึ้นรูป (Machining) ซึ่งระหว่างทำการตบแต่งอาจ

มีฝุ่นละอองของผงเหล็ก และสารแปลกปลอม (Contamination)

อันจะเป็นสาเหตุให้ผิวของชิ้นงานไม่สมบูรณ์ และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะเกิดสนิม

 

Passivation เป็น กระบวนการทางเคมี โดยการกระตุ้นให้เกิด Passive Film

เคลือบผิวงานด้วยชั้นของโครเมี่ยมเป็น ฟิล์มบางๆ ปกคลุมชิ้นงาน

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อน (Corrosion) และ

ความชื้น ป้องกันการเกิดสนิม ทำให้ การทำความสะอาด พื้นผิวทำได้ง่าย               

               

Visitors: 192,944