การ Coring บนระบบพื้น Post-Tension

การ Coring บนระบบพื้น Post-Tension

การ Coring คือ การเจาะพื้นคอนกรีตด้วยกระบอกเจาะฟันเพชร

ซึ่งการเจาะพื้นคอนกรีตด้วยวิธีนี้จะใช้น้ำหล่อในการเจาะเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่น

เสียงที่เกิดขึ้น และลดแรงสั่นสะเทือนในการเจาะพื้นคอนกรีตที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างได้ และในพื้น Post-Tension จะมีแนวสลิงที่ยึดโครงสร้าง

อาคารกับพื้น จึงต้องใช้เครื่อง Scan หาแนวสลิงก่อนการ Coring และ

หลีกเลี่ยงตำแหน่งที่แนวสลิงพาดผ่านเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร

 

ภาพสแกนหาแนวสลิง

 

เจาะพื้นในตำแหน่งที่กำหนดเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีแนวสลิง

 

Visitors: 191,091