การกำจัด Biofilm


การกำจัด Biofilm ทำได้ 3 แบบ คือ

1. ใช้สารเคมีฆ่าเชื้อชนิด Oxidizing เช่น Chlorine, Ozone, Hydrogen Peroxide

2. ใช้สารเคมีฆ่าเชื้อชนิด Non - Oxidizing เช่น Formaldehyde, Glutaraldehyde

3. ใช้การทำลายทางกายภาพ เช่น น้ำร้อนมากกว่า 80 องศาเซลเซียส

แต่ทั้ง 3 รูปแบบไม่สามารถกำจัดได้ 100%


ดังนั้นดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้เกิด Biofilm

โดยเริ่มจากการติดตั้งระบบใหม่ต้องเลือกใช้วัสดุที่มีผิวเรียบลื่น และ

ข้อต่อต่างๆในระบบต้องปราศจากข้อต่อที่เป็นเกลียวเพื่อลดการสะสมของ Bacteria และ

วางโปรแกรมการฆ่าเชื้อให้เหมาะสมเพื่อยับยั้งการก่อตัวของ Biofilm  

Visitors: 193,666